Sáng thế - Phiên bản tiếng Việt

Bộ sưu tập các NFT Arts có tên “GOD-built” là câu truyện (tác phẩm) được chắp cánh từ ý tưởng của Alex Ace - Chiếp (founder dự án phát triển cộng đồng NFT ở Việt Nam). Các sản phẩm NFT trong bộ sưu tập "God-built" sẽ là những ảnh NFTs lộn xộn xây dựng trên nền tảng là 1 câu truyện xảy ra vào năm 264 kỷ tam điệp.

Subscribe to Chiếp

Đăng ký để truy cập các bài viết dành cho VIP members.
Welcome ♡
Subscribe